Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy www.nessing.pl zarządzany jest przez Nessing_handmade- Sylwia Nessing, ul. Jurajska 60b/2, 32-085 Modlnica. Kontakt: sylwianessing@gmail.com

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.nessing.pl

 3. Wszystkie zdjęcia oraz opisy produktów są własnością Nessing_handmade- Sylwia Nessing i zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania oraz rozpowszechniania.

 4. Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronie sklepu internetowego, takie jak opisy produktów, parametry, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2.ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowe, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości.

 2. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru zamówienia ( w przypadku przedsiębiorców także firmę i numer NIP).

 3. Jeśli Klient chce założyć konto może to zrobić poprzez:

– zaznaczenie pola „Stworzyć konto” oraz podanie hasła do logowania podczas składania zamówienia

– wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej sklepu internetowego www.nessing.pl

 1. Jeśli Klient posiada już konto, powinien zalogować się i dzięki temu, dane potrzebne do realizacji zamówienia zostaną uzupełnione automatycznie.

 2. Podczas składania zamówienia, klient jest informowany o wszystkich kosztach jakie musi ponieść ( cena produktu oraz koszty wysyłki).

 3. Aby dokonać zakupu, kupujący musi potwierdzić, że przeczytał i akceptuje regulamin sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3.DOSTAWA I WYSYŁKA

 1. Ze względu na to, że wszystkie produkty w sklepie internetowym są wykonywane ręcznie, przy każdym produkcie jest zamieszczona informacja ile maksymalnie może trwać czas wysyłki. Zazwyczaj czas oczekiwania na produkty robione na zamówienie to do 20 dni. W szczególnych przypadkach czas ten może się wydłużyć, wtedy klient zostanie poinformowany o nowym czasie realizacji zamówienia.

 2. Czas dostarczenia przesyłki od momentu jej nadania zależy od wyboru opcji dostawy.

Przesyłki krajowe:

Przesyłka kurierska – do 2 dni roboczych

Paczkomaty InPost –  do 2 dni roboczych

Przesyłki zagraniczne:

Poczta Polska- około 10 dni roboczych

 1. W celu prawidłowej realizacji zamówienia, kupujący jest zobowiązany podać pełne, prawdziwe dane osobowe oraz adres wysyłki.

 2. Jeśli przesyłka wróci do nas z powodów niezależnych od nas, czyli np. podaniu przez kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu, nieobecności odbiorcy, zmiany adresu lub innych danych, o których nadawca nie został uprzedzony, nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za zwrot, ani też nie wysyłamy paczki ponownie, bez wcześniejszego opłacenia kosztów wysyłki przez zamawiającego.

4.CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie podane są w polskich złotych. Są to ceny brutto, a więc uwzględniają wszelkie składniki w tym wymagane daniny publicznoprawne. Do ceny dodatkowo doliczany jest koszt przesyłki, o którym są klienci informowani w momencie składania zamówienia. Jeśli klient posiada kod rabatowy, może go użyć, aby obniżyć cenę produktu również w trakcie składania zamówienia. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.

 2. Płatności realizowane są za pomocą przelewów bankowych lub szybkich płatności.

 3. W przypadku wyboru płatności poprzez zwykły przelew bankowy, dane do wpłaty kupujący otrzymuje po złożenie zamówienia drogą e-mailową.

 4. Czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności to 5 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane przez sklep internetowy.

5.ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonym od dnia otrzymania rzeczy. Nie dotyczy to zamówień produktów robionych na zamówienie, tzn. według indywidualnych wymiarów, projektów lub oznaczone w sklepie jako “produkt na zamówienie”. Produkty wykonywane na zamówienie są oznaczone w sklepie na karcie produktu oraz w koszyku jako “Produkt dostępny na zamówienie”. Produkty wykonywane na zamówienie posiadają również tą informację w opisie produktu.

 2. Jeśli klient chce odesłać zamówiony produkt wcześniej powinien wysłać e-mail na : sylwianessing@gmail.com – z podaniem nr zamówienia i ewentualnego powodu zwrotu/reklamacji. W odpowiedzi zwrotnej otrzyma od sklepu adres do wysyłki zwracanego zamówienia. Nie jest to konieczne, natomiast pozwoli to usprawnić cały proces.

 3. Zamówiony produkt klient powinien odesłać na adres:

Sylwia Nessing-Kaliciecka

ul. Jurajska 60b/2

32-085 Modlnica

 1. Odesłany towar musi być nowy i nie nosić śladów użytkowania. 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi otrzymaną płatność pomniejszoną o koszt wysyłki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca otrzymał zwrot towaru.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

6.REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

 2. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres e-mail: sylwianessing@gmail.com 

 3. Pamiętaj, że w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi, dlatego akceptujemy zarzuty co do niewłaściwego rozmiaru lub koloru – o ile  to z naszego niedopatrzenia, nie zaś z błędów lub różnic odcienia na monitorze.

 4. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku obniżania się jakości produktu w związku z  normalnym procesem zużycia i poniższych przypadkach:
      a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady
      b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

-niewłaściwego przechowywania i konserwacji

-użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.).

-samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian w produkcie.

 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 2. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

 3. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. W przypadku zaakceptowania reklamacji, koszt dostarczenia towaru zostaje zwrócony klientowi.

7.POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje ogólneNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu www.nessing.pl

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Nessing_handmade- Sylwia Nessing z siedzibą w ul. Jurajska 60b/2, 32-085 Modlnica

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacjepoprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.nessing.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.